Om oss

BalanssiMeklarit Oy är ett finskt försäkringsmäklarbolag som betjänar kunder runt om i landet oberoende av bransch eller storlek. Vi är en av dem få försäkringsmäklarbolag som betjänar även på svenska. Vi har tillgång till alla finländska försäkringsbolag och samarbetar från fall till fall även med vissa utländska partners.
Företagen låter ofta försäkringsmäklaren sköta konkurrensutsättningen och skötseln av försäkringar. BalanssiMeklarit Oy erbjuder sina kunder oberoende och opartiska tjänster för konkurrensutsättning och driver alltid sina kunders intressen. Vår verksamhet baserar sig på en god förståelse av företagens försäkringsbehov samt på ett starkt kunnande inom försäkringslösningar och olyckor. Vårt syfte är att knyta goda och långvariga kundrelationer som bygger på ömsesidigt förtroende.

INHEMSK

OPARTISK

FÖR ALLA BRANSCHER

Konkurrens­utsättning av försäkringar

Syftet med konkurrensutsättningen är att ge ert företag marknadens bästa försäkringslösning. Konkurrensutsättningen sker nästan uteslutande utifrån ert aktuella behov av försäkringsskydd, vilket möjliggör en objektiv jämförelse. Konkurrensutsättningen sker alltid med fullmakt på uppdrag av kunden.
 1. FULLMAKT AV KUNDEN

  Kunden undertecknar tillsammans med BalanssiMeklarit ett uppdragsavtal och en anbudsfullmakt, vilket ger oss uppgifter om företagets aktuella försäkringsskydd.
 2. ANBUDSINHÄMTNING

  Utgående från ert aktuella försäkringsskydd utarbetar vi en anbudsbegäran som skickas till försäkringsbolagen.
 3. UPPGÖRANDE AV EN OPARTISK ANALYS OCH PRISJÄMFÖRELSE

  Vi tar emot anbuden, granskar deras riktighet, gör upp en opartisk och jämlik analys samt prisjämförelse för varje försäkringsbolag.
 4. SAMMANFATTNING AV KONKURRENSUTSÄTTNINGEN

  Vi presenterar kunden en opartisk analys och prisjämförelse och ger utgående från dem en neutral rekommendation för valet av det bästa och lämpligaste försäkringsskyddet.

Skötseln av försäkringarna

Huvudsyftet med skötseln är en övergripande hantering av era försäkringar. Vi kartlägger ert företags risker, granskar försäkringsbreven och försäkringsfakturorna, hjälper er med att göra skadeanmälningar samt övervakar att ert företag får de rätta ersättningarna. Skötseln av era försäkringar inleds alltid med att en fullmakt lämnas in till försäkringsbolaget för skötseln av försäkringarna.
 1. KARTLÄGGNING AV RISKER

 2. GRANSKNING AV FÖRSÄKRINGSBREV OCH FAKTUROR

 3. TELEFONRÅDGIVNING VID BEHOV

 4. HJÄLP I SKADEANMÄLNINGAR OCH SKADEBESLUT

Varför en försäkringsmäklare?

 • Opartisk representant för kunden
 • Professionell → man behöver inte kunna allt själv → ni kan fokusera på er kärnverksamhet
 • Ni sparar tid och pengar
 • Försäkringsmäklaren har en ansvarsförsäkring
 • Verksamheten övervakas av Finansinspektionen

Kontakta oss

Att anlita en försäkringsmäklare vid konkurrensutsättningen av försäkringar är ett enkelt och tryggt alternativ för ett företag. Oftast lyckas vi få till stånd märkbara kostnadsbesparingar för företagen.

Kontakta oss, så berättar vi mer!

info@balanssimeklarit.fi
02 – 4808 1650

Soita